ÇEREZ POLİTİKASI (İNTERNET SİTESİ KULLANIM)

1. AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MODA ILGI KONFEKSIYON IMALAT SAN.VETIC.LTD.STI. 'nin kişisel verilerin kullanım süreçleri hakkında ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, ilgili kişilere kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklar konularında bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

2.KAPSAM

Aydınlatma Metninin kapsamı; https://www.modailgi.com.tr/ internet sitesinde yer alan çerezler aracılığıyla kişisel veri işleme süreçlerini kapsamaktadır.

3.TANIMLAR

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı küçük dosyalardır. Tarayıcı, kişilerin internet sitesi üzerinde etkinliklerini geçmişinde kayıt tutar. Bu sayede internet sitesinin bir sonraki ziyaret edilişinde bu bilgiler sunucuya geri gönderilerek internet sitesine giriş yapılan cihaz otomatik olarak tanınır.

 

 

4.AYDINLATMA METNİ

4.1. İnternet Sitesinde Yer Alan Çerezler ve Kullanım Amaçları

Aşağıdaki tablo, internet sitesinde yer alan çerez türlerine göre veri sorumlusu yetkilileri tarafından düzenlenmelidir.

Çerez Adı Açıklama Kategori Çerezin Tarayıcıda Kalma süresi Web Sitesi
ver   other 365 Gün .postrelease.com
stx_user_id Hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedefli reklamcılık için kullanılacaktır. marketing 30 Gün .sharethrough.com
ptrcriteo Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyle alakalı reklamları hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 365 Gün .ads.yieldmo.com
yieldmo_id Tanımlayıcılar, oturum uzunluğu, IP adresi, konum, kullanım zamanı, görüntülenen sayfalar ve dosyalar, reklam kampanyası seçimleriniz ve Web Sitesini kullanımınızla ilgili diğer bilgileri toplar. marketing 365 Gün .yieldmo.com
tv_UICR Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. marketing 30 Gün .tremorhub.com
tvid Bu çerez, çevrimiçi video tabanlı cihazlar arası reklamcılık için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir. marketing 1 Yıl .tremorhub.com
anj Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 90 Gün .adnxs.com
dpm DPM, Veri Sağlayıcı Eşleşmesi'nin kısaltmasıdır. Dahili, Adobe sistemlerine Audience Manager veya Adobe Experience Bulut Kimlik Hizmeti'nden gelen bir çağrının senkronizasyon veya kimlik istemek için müşteri verilerini aktardığını bildirir. marketing 180 Gün .dpm.demdex.net
umeh Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. marketing 90 Gün .360yield.com
um Ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışını kaydeder - reklam alaka düzeyini ve genel hedeflemeyi optimize etmek için kullanılabilir. marketing 90 Gün .360yield.com
criteo Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamlarla hedeflemesine izin veren ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
am_tokens_eu-v1 Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
am_tokens Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
mv_tokens_eu-v1 Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
mv_tokens Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. marketing 14 Gün exchange.mediavine.com
CMPRO Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. marketing 90 Gün .casalemedia.com
CMPS Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. marketing 90 Gün .casalemedia.com
CMID Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. marketing 365 Gün .casalemedia.com
demdex Demdex çerezi, Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. marketing 180 Gün .demdex.net
t_pt_gid Taboola'nın ilişkilendirme ve raporlama amacıyla ve önerileri bu belirli kullanıcıya uyarlamak için kullandığı benzersiz bir kullanıcı kimliği atar. marketing 365 Gün .taboola.com
t_gid Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. marketing 365 Gün .taboola.com
audit Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. marketing 365 Gün .rubiconproject.com
khaos Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. marketing 365 Gün .rubiconproject.com
tuuid_lu bidswitch.net'in ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesine olanak tanıyan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır. marketing 365 Gün .bidswitch.net
c Çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı kimlik doğrulaması ve kullanıcı verilerinin değiş tokuşunun senkronizasyonunu düzenler. marketing 365 Gün .bidswitch.net
tuuid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. marketing 365 Gün .bidswitch.net
tt_viewer Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. marketing 364 Gün .teads.tv
tluid Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. marketing 90 Gün .3lift.com
tluidp   marketing 90 Gün .3lift.com
uuid2 Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. marketing 90 Gün .adnxs.com
SonZiyaretEdilenUrunler Bu çerez ticimax tarafından kullanıcıyı satınalma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünleri tutar. marketing 7 Gün www.modailgi.com.tr
TicimaxReferer Kullanıcıya ait tercihler ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu cookiedir. essential 7 Gün www.modailgi.com.tr
_ga_8TRBJHHRR2 Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. other 1 Yıl .modailgi.com.tr
cto_bundle Criteo tarafından sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılır. marketing 1 Yıl .modailgi.com.tr
IDE Ziyaretçi tarafından hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında bilgi toplar - Bu, belirli ziyaretçinin web sitesinde gezinmesini optimize etmek için kullanılır. marketing 1 Yıl .doubleclick.net
absuid   marketing 365 Gün core.yads.tech
ANONCHK Birden çok ziyaret ve birden çok web sitesindeki ziyaretçilerle ilgili verileri kaydeder. Bu bilgiler, web sitelerindeki reklamların etkinliğini ölçmek için kullanılır. marketing Oturum çerezi .c.clarity.ms
SM Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. marketing Oturum çerezi .c.clarity.ms
SRM_B Kullanıcının web sitesinin arama çubuğu işleviyle etkileşimini izler. Bu veriler, kullanıcıya ilgili ürün veya hizmetleri sunmak için kullanılabilir. marketing 1 Yıl .c.bing.com
MR Bu çerez, web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici ve dolayısıyla yayıncılar ve üçüncü taraf reklamverenler için daha değerli reklamlar göstermektir. marketing 7 Gün .c.bing.com
MUID Benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak Microsoft tarafından yaygın olarak kullanılır. Tanımlama bilgisi, kimliği birçok Microsoft etki alanında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. marketing 1 Yıl .bing.com
receive-cookie-deprecation Birden fazla web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesindeki reklamların alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. marketing 365 Gün .yandex.com
_ym_isad Bu çerez, bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler. marketing 20 Saat .modailgi.com.tr
_ym_d Bu çerez, kullanıcının bir web sitesine ilk ziyaretinin tarihini saklamak için kullanılır. other 365 Gün .modailgi.com.tr
_ym_uid Bu tanımlama bilgisi, bir kullanıcıyı birden fazla oturum ve cihazda benzersiz şekilde tanımlamak ve kullanıcının bir web sitesindeki etkinliğini izlemek için kullanılır. other 365 Gün .modailgi.com.tr
Ticimax_Cart_SessionID Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulması için kullanılır. essential Oturum çerezi www.modailgi.com.tr
_clck Kullanıcının web sitesinde gezinmesi ve davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesi sahibi için istatistiksel raporlar ve ısı haritaları derlemek için kullanılır. other 365 Gün .modailgi.com.tr
_gcl_au Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web siteleri arasında reklam verimliliğini denemek için kullanılır. marketing 90 Gün .modailgi.com.tr
ticimax_PopupSettings Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu cookiedir. essential 30 Gün www.modailgi.com.tr
uid Bu çerez, web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici ve dolayısıyla yayıncılar ve üçüncü taraf reklamverenler için daha değerli reklamlar göstermektir. marketing 1 Yıl .criteo.com
_fbp Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir. marketing 90 Gün .modailgi.com.tr
CLID Kullanıcının web sitesinde gezinmesi ve davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesi sahibi için istatistiksel raporlar ve ısı haritaları derlemek için kullanılır. marketing 365 Gün www.clarity.ms
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. other 1 Yıl .modailgi.com.tr
__cf_bm Bu çerez, Cloudflare'in Bot Yönetimi hizmetinin bir parçasıdır ve botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur. essential 4 Dakika .ticimax.cloud
_cfuvid Bu çerez, Cloudflare tarafından sağlanan hizmetlerin bir parçasıdır - yük dengeleme, web sitesi içeriğinin sağlanması ve web sitesi operatörleri için DNS bağlantısının sunulması dahil. essential Oturum çerezi .ticimax.cloud
__RequestVerificationToken Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. essential Oturum çerezi www.modailgi.com.tr
CultureSettings Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir. functional Oturum çerezi www.modailgi.com.tr
TcmxSID Ticimax altyapısı tarafından kullanılan bu çerez e-ticaret sitelerinde iyileştirmeleri desteklemek için kullanılır. essential Oturum çerezi www.modailgi.com.tr

4.2. Çerezlerin Aktarılması

4.2.1. İşlenen çerez bilgileri, işlenme amacını gerçekleştirmek için (iş faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi) üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

4.2.2. Hangi çerezin ne amaçla işleneceği ve hangi üçüncü kişiye aktarılacağı ile ilgili detaylı bilgi, üstte yer alan (4.1.) tabloda “Çerez Kullanım Açıklaması” ve “Sağlayıcı” başlıkları altında belirtilmiştir.

 

4.3. Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

4.3.1. Çerezler, internet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.

4.3.2. Zorunlu çerezlerin toplanmasının hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır. 4.3.3. Zorunlu çerezler dışındaki çerezlerin toplanmasının hukuki sebebi ise m. 5/1 ilgili kişinin açık rızasıdır.

 

4.4. İlgili Kişinin Hakları

4.4.1. İlgili kişiler KVKK m. 11’de sayılan haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirler.

 

4.5. Veri Sorumlusunun Kimliği

4.5.1. MODA ILGI KONFEKSIYON IMALAT SAN.VETIC.LTD.STI.

(Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Caddesi 7/4 Balgat/ANKARA Çankaya/Ankara) 

5. Çerez Tercihlerinin Değiştirilmesi

5.1. Gizlilik Tercih Paneli üzerinden çerez tercihleri değiştirilebilir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR