Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Değerli Üyelerimiz, Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla MODA ILGI KONFEKSIYON IMALAT SAN.VETIC.LTD.STI. aydınlatma yükümlülüğü bulunduğundan bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi ve kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

MODAİLGİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin gizlilik haklarına ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesine önem vermekteyiz ve bu çerçevede, kişisel verilerin toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde aşağıdaki esasları uygulamaktayız:

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

MODAİLGİ mağazalarını ziyaret etmeniz ya da mağazalarda alışveriş yapmanız, www.modailgi.com.tr adresini (Sitemiz) ziyaret etmeniz ya da Modailgi mobil uygulamasını (Mobil Uygulamamız) kullanmanız, Sitemize/Mobil Uygulamamamıza üye olmanız, üye olarak ya da olmadan Sitemiz/Mobil Uygulamamız üzerinden alışveriş yapmanız, Modailgi iletişim kanallarından bizimle iletişime geçmeniz veya ticari ileti gönderilmesini kabul etmeniz halinde Modailgi’nin kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde, mağaza güvenlik kamerası kayıtlarınız işlenmektedir. Çevrimiçi ziyaretçiler ve Mobil Uygulama kullanıcıları açısından çerez kayıtları verileri işlenmektedir. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.Mağazalarımızda alışveriş yapmanız halinde, ad-soyad, adres bilgisi, alışveriş ve ödeme bilgileri, e-posta adresi, cep telefon numarası, alışverişin kredi/banka kartı ile yapılması halinde (Modailgi tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmak kaydıyla) kredi/banka kartı bilgileriniz işlenmektedir.Sitemiz/Mobil Uygulamamız üzerinden üye olmanız halinde ve/veya üye olarak ya da üye olmadan Sitemiz/Mobil Uygulamamız üzerinden alışverişlerinizde adınız-soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kullanıcı adınız, alışveriş geçmişiniz, ödeme bilgileriniz, sipariş bilgileriniz, kredi kartı kapsamında toplanan veriler ile pazarlama ve iletişim verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Modailgi’ye herhangi bir kanaldan ticari ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde adınız-soyadınız, cep telefonu numaranız ile e-posta adresiniz işlenmektedir. Çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya veya diğer benzeri kanallardan herhangi biri ile bizimle iletişime geçmeniz halinde; ad-soyad, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, hukuki işlem bilgileriniz, talep ve şikâyetleriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Modailgi tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

Satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili satış sözleşmesi ya da aramızda akdedilecek herhangi bir sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması. Satın aldığınız ürün veya hizmetlerin faturalandırılması ve siparişlerinizin anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları aracılığıyla sizlere ulaştırılması. Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması. Mağazalarda gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Modailgi’nin, çalışanların ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğinin sağlanması ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. Sizin de rıza vermeniz halinde size Modailgi’nin ürünleri ile fiyat indirimleri ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, elektronik ticaretle ilgili iş faaliyetleri geliştirilmesi ve desteklenmesi; ürünlerle ilgili olarak e-posta ya da benzeri elektronik iletişim araçları (SMS gibi) ya da telefon aramaları aracılığıyla ticari bildirimlerin gönderilmesi. Çerezler/web işaretçileri ve izleme pikselleri vasıtasıyla Sitemiz/Mobil Uygulamamızın kullanımına ilişkin olarak kişiselleştirilmiş pazarlama, profilleme ve segmentasyon kapsamında kişisel verilerin Modailgi nezdindeki üyelikler ve alışverişlere göre kişiye özel teklifler sunulması, genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar ve reklamların oluşturulması, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Sitemiz/ Mobil Uygulamamız veya diğer 3. taraf ortamlarında Modailgi’ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması. Müşteri ilişkileri süreçlerinin daha iyi yönetilmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YOLLARI

Kişisel verilerinizin neler olduğu; Modailgi tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişmekte; mağazalar, çağrı merkezi, Sitemiz, Mobil Uygulamamız, üyelik platformu ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da görsel olmak üzere otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz Modailgi tarafından; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sahibinin açık rızası gibi hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanılarak toplanmaktadır.

5. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLER

5.1. Bize üçüncü kişilerle ilgili kişisel nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi ya da kişilerin kişisel nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır.

5.2. Bir ürün ya da hediye kartı satın almış olmanız durumunda sizin tarafınızdan verilmiş olan üçüncü kişiye ait şahsi nitelikteki bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:

Satış konusu olan ürünün ilgili kişiye ulaştırılması ve/veya satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,Tarafınız ya da üçüncü kişinin yöneltebileceği herhangi bir soru ya da öneriyle ilgilenilmesi ve gerektiğinde çözüm oluşturulması.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMI VE AKTARIMI

Modailgi, kişisel verilerinizi ancak işbu Politikada yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK m. 8 ve m.9’a uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda;

6.1. Satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak, lojistik hizmetleri ve satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikâyetlerinizin çözüme kavuşturulması ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçinde bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye gibi) işbu firmalar tarafından Modailgi’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarılmaktadır.

6.2. Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla Modailgi’den istenen bilgiler anılan kurum, kuruluş ve makamlara aktarılmaktadır.

6.3. Ödemenizi kredi/banka kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgileriniz, Modailgi tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

6.4. Kişiselleştirilmiş pazarlama, profilleme ve segmentasyon kapsamında müşterilerin e-posta adresleri ile alışveriş geçmişi bilgileri ve çerez kayıtları yurtiçinde ve yurtdışına iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. 

7. KREDİ KARTINIZIN VE KART BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

7.1. Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın en alt kısmında bir kilit simgesi göreceksiniz. Bu simge 128 Bit SSL Sertifikasını temsil etmektedir. Ayrıca ödeme yapılırken kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda internet adres bölümü “http”den “https”ye dönüşecektir. SSL teknolojisi ile ödeme süreci başladığında siteden bağımsız olarak, kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim kurulmakta ve tarayıcınız vasıtası ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi Modailgi çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. Sitemizde Güvenli Ödeme olarak görünen ikonu tıkladığınızda güvenlik sertifikamızla ilgili kayıtlara ulaşabilirsiniz.

7.2. Kart bilgilerinizi kaydetmeyi tercih etmeniz durumunda, kartın aktive edilmesi ve kullanılması sırasında gerekli bilgilerin kullanılabilmesi için açık rızanızı belirtmeniz gerekecektir. Kartın CVV numarası sadece işlem yapılan satış için kullanılacak ve kart bilgilerinin bir parçası olarak kaydedilmeyecek veya daha sonraki bir tarihte kullanılmayacaktır. Bu özelliğin aktive edilmesi daha sonra yapacağınız alışverişlerde bilgilerinizin otomatik olarak doldurulmasını sağlayacak ve bu nedenle de her yeni işlemde kart bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekmeyecek, bu bilgilerin daha sonraki alışverişler için geçerli ve aktif durumda olduğu kabul edilecektir.

7.3. Sunmuş olduğumuz güvenlik önlemlerine rağmen kredi kartı numaranızı girmek istemiyorsanız, havale / EFT  seçeneğini kullanabilirsiniz.

8. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ SİSTEMİ

8.1. Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (telefon, e-posta, SMS gibi) Modailgi’nin ürün ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz. Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

8.2. E-posta, SMS ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

8.3. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; ticari elektronik iletiye ilişkin onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Modailgi tarafından resen veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

9. ÜYELİK BİLGİLERİNİZ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

9.1. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgiler ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. İstediğiniz zaman “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen yolları kullanarak üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılmanız durumunda tüm bilgileriniz silinir ve isteğiniz dışında kullanılmaz.

9.2. Verdiğiniz bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti etmekte ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt etmektesiniz. Üyelik formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle internet sitemizin, internet sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan sorumlu olacağınızı peşinen kabul ve beyan etmektesiniz.

10. KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

10.1. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması açısından talep ve itirazlarınızı Başvuru Formu’nu doldurarak Modailgi’ye iletebilirsiniz. Gerekirse sizden kimlik kartınızın, pasaportunuzun ya da diğer bir geçerli kimlik belgenizin bir kopyasını bize göndermenizi isteyebiliriz. Başvuruyu aşağıdaki haklarınızı kullanmak amacıyla yapabilirsiniz:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel veriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

10.2. Şirket, kişisel veri sahipleri tarafından kendisine iletilen KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, Şirket, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan kişisel veri sahibinden isteyebilir.

11. DEĞİŞİKLİKLER 

İşbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapıldığında, www.modailgi.com.tr’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

12. İLETİŞİM 

Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru, endişe veya talebinizin bulunması halinde bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

MODA ILGI KONFEKSIYON IMALAT SAN.VETIC.LTD.STI. 

ADRES: (Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Caddesi 7/4 Balgat/ANKARA Çankaya/Ankara)

Tel: 0 312 473 45 30

E-posta: [email protected]

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR